Günlük hayatımızda ihtiyaçlarımız için acil nakit gereksinimi duyduğumuz zaman akla gelen ilk yol uygun faizli kredi çekmektir. Ancak kredi çekmek için banka şubelerine gittiğimiz zaman olumsuz cevaplar alabiliriz. Bu olumsuz cevaplar; findeks kredi notunun düşük olması ve ya şahsın kredi sicilinin temiz olmaması bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Peki ya findeks kredi notu nedir? Bir diğer söyleyiş ile kbb notu nedir ne anlama gelir?

Kredi Notu Nedir?

Bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde piyasada bulunan bankalar müşterilerine sağladığı uygun faizli kredilerin borçlarını belirttiği son ödeme tarihine kadar yatırmasını ister. Ancak bu durum bazen kişinin istenmeyen sebepleri doğrultusunda farklılık gösterebilir ve son ödeme tarihini aşabilir. Buna benzer sebepler doğrultusunda ödeme tarihini geciktirirsek borçlu olduğumuz bankanın gözünde riskli müşteri hitabı alırız. Bu olay bizim için kötü bir izlenime yol açar nitekim yaşanılan bu gecikme kredi sicilimize işlenecektir, işlenen her durum kredi notumuzu belirleyen faktörler olacaktır.

Hayatımızın ilerleyen vakitlerinde tekrar kredi çekmek için bankalara uğradığımızda kredi sicilimizin temiz olmaması sebebi ile yüksek oranda olumsuz cevaplar ile geri çevriliriz. Günümüz zamanında işleyen banka veya diğer kurum kuruluşlar çoğunlukla “riskli müşteri” sistemini benimser.

Kredi Notu Nasıl Belirlenir?

Findeks Kredi Notu kişilerin banka kurumları ile aralarındaki ilişkinin detaylı bir şekilde analiz edilerek belirlenmektedir. Bunlardan bir kaçı bankadan çekilen kredinin zamanında ödenmesi, kullandığınız kredi kartları, maaş bordrosu, geçmiş başvuru işlemleriniz gibi bir çok etken ile belirlenmektedir. Bu etkenler tek tek analiz edilerek kredi notunuz belirlenir. Bankalar için ilk aşama kişinin risk göstergesini belirlemektir. Risk göstergesinden başarısız olan kişiler için hiç değerlendirme analiz yapılmaz.

Kredi Notu Puanlaması

    En Riskli    Orta Riskli         Az Riskli         İyi       Çok İyi
     1 – 699       700-1,099      1,100 – 1,499      1,500 – 1,699    1,700 – 1,900

Kredi Kayıt Bürosu, tüm bankalardan kendisine iletilen müşteri ticari işlemlerinin analizlerini kendine özel puan belirleme aracı ile gereken hesaplamaları yaparak 0 ile 1,900 sayıları arasında bir not belirliyor. Bu işlem sonrası findeks kuruluşu belirlenen bu puanı banka kurumları ile paylaşıyor. Paylaşılan not sayesinde bankalar kendilerine gelen müşterilere bu puana nazaran kredi verip yada vermiyor.

Ancak örnek olarak puanı 1,100 olan bir müşteri A bankasına gidiyor 10.000 tl kredi çekmek istiyor ancak A bankası bu isteğe red cevabı veriyor. Bu durum karşısında müşteri B bankasına gidip orada kredi çekmek istediğini belirtiyor bu sefer B bankası kefil isteyerek krediyi sağlayabileceğini belirtiyor.

Burada çıkarılmak istenen anlam, bankalar kredi notunu kendi bünyesinde değerlendirip kararı kendi elinde tutabiliyor.

Kredi Notunu Kim Belirler?

Kredi kayıt bürosunun (KKB)  Findeks’i oluşturmasıyla günümüz zamanında ülkemiz de kredi notunu belirlemekte görevli olan kuruluş Findeks’tir. Bu kurum olmasının sebebi ise kredi notunun en yüksek oranda doğru olarak biçimlendirmesi, analiz edilecek verinin findekste bulunmasındandır.

Findeks Bu Kadar Veriyi Nerden Buluyor?

Bu kurumu dokuz ortak bankanın oluşturmasıdır. Buna istisnaden bu bankalar kişilerinin ticari hareketlerini birbirleri ile açık şekilde paylaşmasından kaynaklanmaktadır.